Как се създава списъкът с асортимента на стоките?

Номенклатурата на артикулите е един от най-основните елементи от складовия софтуер и той се използва почти във всички останали модули. Поради тази факт е препоръчително още в самото началото да започнете да създавате списъкът със стоките и услугите. Важно е да подчертаем, че в този модул се съдържа следната информация:

 • Наименования на стоките и услугите
 • Категории, групи, марки, типове и др.
 • Подробно описание на отделните артикули
 • Основни параметри за мерна единица, стандартна гаранция в месеци, валута, в която ще се продава стоката и др.
 • Тук се задават само продажните цени (те са няколко в зависимост от това дали ще се използва конкретен метод за заложени отстъпки)

В този модул се създава само списъкът с асортимента на стоките и услугите. Тук не се въвеждат количества, доставни цени, доставчици и складове въпреки че има изведена информация за тези данни. Номенклатурата с описание стоки и услуги се използва и достъпва във всички други модули където е необходимо и от където директно може да използвате цялата му функционалност без да се налага специално да се достъпва от основното меню, за да се добави нов артикул или да се редактира вече създаден.

За стартиране на модула изберете от основното меню „Номенклатура/Артикули“ или използвайте бързия бутон от лентата с бързи бутони, който е първи от ляво надясно.

отваряне на модула за работа с номенклатура на артикулите, чрез избор от меню отваряне на модула за работа с номенклатура на артикулите, чрез използване на бърз бутон

След като изберете от менюто или след клик върху бързия бутон ще се отвори модулът за работа с номенклатура на артикули. В случай, че отваряте модула за първи път, след като сте стартирали складовия софтуер е препоръчително първо да кликнете върху бутона „Търси“, за да може да се зареди списъка с номенклатура на артикулите.

отваряне на модула за работа с номенклатура на артикулите, чрез използване на бърз бутон

Зареждане на данните при първоначално отваряне на модула за работа с номенклатура на артикулите.

отваряне на модула за работа с номенклатура на артикулите, чрез използване на бърз бутон

Описание на основните функции на екрана за работа с номенклатура на артикулите

Използвайте функционалностите, които предоставя екрана за работа с номенклатура на артикулите. Екранът предоставя възможности за добавяне, редактиране и опресняване на информацията, възможност за търсене по няколко различни метода, извеждане на списъка с артикулите, извеждане на допълнителна информация за текущия запис/артикул, определяне броя на позициите, които да се показват в една страница от резултата и др.

основни функции на екрана за работа с номенклатура на артикули

Добавяне на нов артикул към списъка

Използвайте бутона „Добави“, за да се отвори екрана за добавяне на нов номенклатурен елемент. Може да използвате за по-бързо комбинацията от клавишите Ctrl+A, с което също ще се изпълни командата за добавяне на нов артикул.

добавяне на нов артикул

В екрана за добавяне на нов артикул трябва да попълните данните в полетата, които са разположени в него. Не всички полета изискват задължително попълване. Основно се използват два типа полета. В единия тип може да попълвате директно, а в другия, чрез избор от падащо меню или чрез извикване на допълнителен екран със съответния списък.

екран за добавяне на нов артикул към номенклатурата със стоките

Полетата, които изискват задължително попълване на информация в тях са:

 • Ордеркод
 • Категория
 • Група
 • Предназначение
 • Марка
 • Тип
 • Ценообразуване при доставка
 • ДДС %
 • Валута
 • Мерна единица

 

Какво представлява полето „Ордеркод“ и за какво е предназначено?

В полето с информация за ордеркод попълнете уникално наименование-код на стоката. Изискването е тази информация да унифицира конкретния артикул, така че да няма друг такъв със същия ордеркод. Това може да бъде конкретен модел на даден артикул или уникален номер от производител, или може да си създадете вътрешен метод за генериране на уникални наименования. Например ако трябва да въведем мобилен смартфон Samsung Galaxy S6 Edge може в ордеркода да запишем следното: SM-GALAXY-S6-EDGE-32-GOLD. По този начин лесно ще може да търсим конкретния артикул, комбинацията ще бъде уникална и само от самия ордеркод може да се разбере за кой артикул точно става въпрос. Обикновено повечето стоки имат уникален код, който се предоставя от производителя и в този случай е по-добре да въведете него в полето „Ордеркод“, но в случай, че такъв код липсва използвайте гореописания пример, като метод за съставяне.

Полето „Ордеркод“ е предназначено и за това да може по него да се осъществява най-бързо търсене в целия списък със стоките.

С какво трябва да се попълни полето „Описание на стоката“?

В описание на стоката опишете наименованието на стоката с няколко думи, като е препоръчително те да са ключови. Имайте предвид, че данните от това поле се отпечатва в документите, както и се показва в уеб-магазина (ако използвате свързания електронен магазин към складовия софтуер), като основно заглавие(Title). В случая, ако използваме примера с ордеркода то тук за тази стока е удачно да се попълни следната информация: Смартфон Samsung GALAXY S6 Edge, 32GB, Gold. Дължината на информацията в полето е ограничено до 250 символа.

Детайлно описание

Детайлното описание е предназначено за попълване на подробна информация за стоката. Използва се преди всичко, в случай че изпозлвате интернет магазина, който е свързан със складовия софтуер. На практика тук няма ограничения в броя на символите. Дори и да не се използва уеб-магазина тук е удачно и да се попълни пояснителна информация за артикула, която ще е необходима на работещите със софтуерния продукт.