Как се правят вътрешни заявки между складове?

Създаването на вътрешни заявки между отделните складове се извършва през модул „склад“. Модулът обикновено се достъпва от всички други модули, които са свързани с изписване на стока или прехвърляне. Също може и директно да бъде отворен като се избере от меню „Наличности/Складови наличности“ или като се използва бързия бутон за тази цел.

Стартиране на модула – Наличности - Складови наличности

При създаването на вътрешни заявки са необходими няколко неща:

  • Трябва да се намирате в модул склад
  • Трябва да направите текущ склада, от името на който ще заявявате (той е текущ по подразбиране)
  • Стоките, които искате да заявите трябва да са налични поне като позиции в склада към който ще заявявате
Текущият склад ще е този, който ще прави заявката. С десен бутон на мишката върху склада от който ще се заявява изберете „Направи заявка и резервирай количество“. Ще се отвори екран за създаване на заявката.

В него трябва да се попълни исканото количество и да се потвърди с бутона „Запис“, за да набележите избрания артикул за заявка и доставка.

В него трябва да се попълни исканото количество и да се потвърди с бутона „Запис“

По този начин набележете за заявка, колкото артикули е необходимо.

За стоките, които изобщо не съществуват като позиции в склада, от който заявявате използвайте секцията „Номенклатура“ и от там по аналогичен начин набележете стоките за заявка.

зползвайте секцията „Номенклатура“

Всичките набелязани артикули след тази операция са в очакване да бъдат обработени и изпратени от склада към който са заявени и след това трябва да бъдат прието от склада, който ги очаква за доставка.

Тази операция се извършва от модул „Прехвърляне“.

Модул за прехвърляне на стока по складове

Когато има направени заявки или очаквани за приемане в панела отляво се показва индикатор върху, който трябва да кликнете, за да проверите и да извършите действия свързани с приемане или изпращане на заявки.

От екрана, който ще се отвори изберете какво ще правите (изберете процес).

В случая, когато ще извършвате подготвяне на стока и изпращане към другия(заявяващия) склад посочете кой изпраща и кой ще приема:

По този начин ще се покажат всички заявени позиции, които трябва да бъдат изпратени. В левия панел става активно действието за изпращане („Изпрати за всички“). Кликнете върху него за да изпратите всички заявени позиции към получателя (този, който ги е заявил)

Сега ще разгледаме действията от страната на този, който трябва да приеме и да си достави заявените и изпратените позиции. Той използва абсолютно същия подход и последователност на действия с тази разлика, че избира процеса „Ще приемам и доставям в съответния склад заявки“

В панела отляво кликнете върху действието „Приеми/достави за всички“. Ще се отвори екран за създаване на документ за прехвърляне, като всички полета ще бъдат попълнени с точната информация. Необходимо е само да потвърдите създаването му. След тази операция стоките ще бъдат прехвърлени от единия изпращащия склад към приемащия.

Новият документ може да видите в списъка с документите за прехвърляне на стока между складове.