Настройки за връзка към SQL сървъра с базата данни

Преди да започнете работа със складовия софтуер GVStorePRO е необходимо да се направят настройки за връзка с базата данни. Обикновено тези настройки са заложено и се предоставят заедно с пакета, който ФОРНЕКСТ инсталира на клиентските работни станции.

Възможно е да се наложи в даден момент, следствие на промяна на IP адрес на сървъра, прехвърляне данните на друг сървър или в други ситуации, да се направи промяна на данните за връзка с базата данни и SQL сървъра.

В случай, че се наложи това може да направите, като следвате следните стъпки:

1. Първо стартирайте продукта БЕЗ ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП. От менюто изберете „Настройки/Връзка с SQL сървъра“.

отваряне на екрана за въвеждане настройки за връзка с SQL сървъра

2. Попълнете отделните полета със съответната информация (на изпображението по-долу са показани примерни данни)

попълване на данните в полетата за достъп до SQL сървъра

В повечето случаи тази информация се предоставя от ФОРНЕКСТ ЕООД.

По-често се налага промяна на данните в полето „SQL Server“, като това се прави когато има промяна в IP адреса на отдалечения сървър където се намират данните. За целта е необходимо да попълните новия IP адрес или наименованието на сървъра, след което потвърдете промяна с бутона „Запис“

потвърждаване на промените на настройките за достъп до базата данни на SQL сървъра

След това вече може да осъществите достъп до системата и да започнете работа със складовия софтуера GVStorePRO.

осъществяване на достъп до програмата за склад GVStorePRO

При неправилно зададени настройки или промяна адреса на сървъра при опит да осъществите достъп до системата тя няма да може да осъществи връзка със сървъра и е възможно да се получи значително забавяне и блокиране за кратко време, което трябва да се изчака. След това ще се изведе системна грешка, че връзката със сървъра не може да бъде осъществена.

връзката със сървъра за работа със складовата програма GVStorePRO не може да бъде осъществена

Потвърдете с „Ok.“ и изчакайте отново необходимото време, през което системата ще се опита да направи опит за връзка и ще изведе второ съобщение, че не може да бъде осъществено свързването към SQL сървъра: „[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied.“.

[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied.

Потвърдете отново с „Ok.“ и след това натиснете бутона „Отказ“, за да се върнете в изходно положение.

връзката със сървъра за работа със складовата програма GVStorePRO не може да бъде осъществена

След това може да въведете правилните настройки, както е описано по-горе.