Програма за автосервиз GVCarService-2

348 лв. /година

GV Car Service 2 е софтуерен продукт за управление на автосервизна дейност. Програмата е проектирана с идеята да предостави лесен и удобен начин за регистриране на ремонти извършвани в един автосервиз и да съхранява историята на всеки автомобил постъпил един или повече пъти за ремонт. Предоставени са основни възможности, които придават олекотен вид на софтуерния продукт. Това го прави достъпен и лесен за работа и същевременно ценен с информацията, която предоставя за извършените ремонти. Програмата е подходяща за автосервизи, авто бояджийски сервизи, сервиз за монтиране на Car Audio и алармени системи, сервиз за автогазови уредби и други. Вижте още някои от основните функции, които се предоставят на потребителя:

Прочетете повече

Представяне Цени и условия Инсталиране и поддръжка Презентация Изтегляне Видео Н-18

История на ремонтите

История на ремонтите

Съхраняване на цялата история за извършените ремонти на всички постъпили за ремонт автомобили в удобен за работа интерфейс. Предоставя бързо информация на избран автомобил за всички извършени ремонти хронологично. Всеки ремонт съдържа информация за:

  • Описа на извършени ремонти може да бъдат подробно отразени. Всяка извършена операция се отразява с нейното наименование, цена и още допълнителни данни;
  • Описание на всички вложени части със специфична информация за идентифициране на резервната част, количество и цена;
  • Прикрепете към всеки ремонт вашите препоръки към клиента за нещата, на които трябва да бъде обърнато внимание в следващ ремонт.

Лека и лесна за работа

Софтуерът предлага много лесен и удобен начин за регистриране на автомобилите и техните ремонти. Потребителите се ориентират бързо в усвояване на възможностите, които предлага интерфейса на програмата.

Може да ползвате указанията за работа със софтуерния продукт за автосервизи, с помощта на които ще опознаете още по=лесно възможностите на софтуера.

Лека и лесна за работа
Бързо търсене по регистрационен номер и име на клиент

Бързо търсене по регистрационен номер и име на клиент

Използвайте възможността да намирате клиентите си възможно най-лесно и най-бързо по регистрационен номер на автомобила или по име на клиента от предоставените за целта полета над списъка с автомобилите-клиентите.


Разширено търсене по различни критерии

Намерете клиента по част от номер на рама, номер на двигател. Блокът вдясно ви предоставя възможността да преминете в режим на разширено търсене. Търсете клиентите си по телефонен номер (GSM номер) или по други критерии, за да сте по-гъвкави.
Разширено търсене по различни критерии
Защита от достъп до данните с парола

Защита от достъп до данните с парола

Защитете данните с възможността, която ви предлага софтуера, като поставите парола за достъп. Достъпът с парола ще ви предпази от това всеки да може да получи информация за вашата дейност, до данните на клиентите ви както и от опити за злоупотреба с подмяна на данни.


Подробна разпечатка за клиента

С GVCarService може да разпечатате подробна справка за извършения ремонт, която е предназначена за клиента. Подробният формуляр може да се използва и като проформа фактура. Той съдържа информация за:

  • Извършени ремонти съответно с наименование и цени;
  • Вложени резервни части също с наименования и цени;
  • Препоръки към клиента за установени належащи ремонтни дейности;
  • Направени отстъпки.Подробна разпечатка за клиента
Информация за плащания и задължения

Информация за плащания и задължения

Във всеки момент имате достъп до информация за задълженията на клиентите. Още на първия екран се виждат задълженията на текущия клиент и веднага може да направите бърза справка за всички ремонти, по които се очакват плащания.


Изчисляване труд на монтьорите/техници

Направете лесно справка за изработения труд на всеки един от вашите монтьори. Необходимо е само да отбелязвате кой монтьор е извършил конкретните операции по ремонта на автомобила и да впишете ставката, която е за него. Софтуерът позволява да определите предварително ставките за труда на монтьорите за всяка операция създавайки ценоразпис на услугите, който в последствие да ви помага. Така точно може да се изчисли изработения труд на всеки монтьор подробно със списъка на всички извършени ремонти.
Изчисляване труд на монтьорите/техници
Какво има за ремонт

Какво има за ремонт

С помощта на бързите бутони от основния екран на софтуера лесно може да проверите колко и кои автомобили днес трябва да ремонтирате. Справката позволява да зададете и избрана дата от вас, като по този начин може да получите информация относно приетите коли за ремонт за всяка избрана дата назад във времето.

Връзка със складовата програма GVStorePRO

В случай, че имате необходимост от поддържане на складова наличност, например ако имате и магазин с резервни части е изградена връзка към складовата програма GVSorePRO. Складовия софтуер ви предоставя голям набор от функционалности за обслужване на търговска и складова дейност. Чрез изградената връзка изписването на резервните части и материали към даден ремонт се изписват директно през софтуера за автосервиз, което значително улеснява и опростява работата, като това автоматично създава складови документи в складовия модул. Същевременно по този начин точно може да следите наличностите на стоките и частите в склада и да ползвате всички справки свързани със склада/магазина.

За всички клиенти на автосервизния софтуер, складовия софтуер GVStorePRO, се предлага на достъпна цена от 15 лв./месец или 165 лв./година. Получавате всички включени модули от складовия софтуер и интергрирана 100% връзка със този софтуер за автосервиз.
Връзка със складовата програма GVStorePRO
Вижте всичките ремонти и търсете в тях

Вижте всичките ремонти и търсете в тях

Когато ви се наложи да търсите конкретен ремонт или няколко ремонти по различни критерии разполагате с модула „Всички ремонти“. В този екран виждате таблица със списък на ремонтите и през ремонта може да отворите екрана с цялата история на клиента. Когато клиентът ви предостави разпечатката за извършен ремонт тук може да намерите конкретния ремонт по неговия номер.

  • Филтрирайте по статус на ремонт и вижте веднага всички ремонти, които не са завършени, или всички, които чакат плащане, или тези, които са завършени и трябва да уведомите клиента;
  • Търсете по част от регистрационен номер или по част от номер на рама, име на клиент или по телефон за контакт с клиента.Регистриране на бъдещи събития

Към всеки клиент/автомобил може да се добави напомняне за предстоящо събитие. В него може да се отбележи датата на събитието, колко дни преди събитието софтуерът да сигнализира и да изведе напомняне, период, в който трябва да се извърши и предмет на събитието. По този начин може да се въвеждат напомняне за предстояща смяна на масло, подновяване на ГО, ГТП и т.н. По всяко време от основния екран потребителят лесно може да провери списъкът на всички предстоящи събития и да информира своите клиенти за това, че е необходимо да посетят сервиза.

Чрез тази опция на практика се дава възможност да се въвеждат и часовете за посещения, така че лесно да се изведе информация за това кои клиенти днес имат запазен час и ще посетят сервиза.Регистриране на бъдещи събития

Цена за ползване под наем за 1 работно място, за срок от една година

348 лв.

Цена за ползване под наем за 1 работно място, за срок от една година

Годишният наем за ползване на автосервизния софтуер е 348.00 лв. Годишният наем дава право на клиента да използва продукта за срок от 12 месеца и включен гратисен период за подновяване в рамките на 20 календарни дни.

Цена за допълнително работно място за ползване със срок от една година

174 лв.

Цената за ползване на софтуера, за всяко следващо допълнително работно място (допълнително копие), за срок от една година е 174 лв.

Цената се заплаща за всяко допълнително налично копие след 1-вото (за всяка следваща работна станция след 1-вата) на софтуерния продукт.

Цена за неограничено ползване

2880 лв.

Цената за неограничено ползване е 2880 лв. (за първото закупено копие на продукт)

Цена за неограничено ползване за всяка следваща работна станция е 1188 лв.

 


Отстъпки при ползване за по-дълъг период:

Цени за ползване под наем за 1 работно място
Ползване за Единична цена (за година) Стойност
1 година

348 лв.

348 лв.

2 години

260 лв.

520 лв.

3 години

216 лв.

648 лв.

4 години

192 лв.

768 лв.

Безсрочно ползване

2880 лв.

2880 лв.

 

Какво включва цената?

При ползване на софтуерния продукт под наем в цената се включва само правото на използване и работа със софтуера в рамките на определения срок.

Цената посочена по-горе предоставя възможност за ползване на софтуерния продукт за срок от една година. След изтичане на този срок правото на ползване се подновява, като се заплаща определена цена за годишен абонамент (или за повече от една година).

 

Цена за допълнителна работна станция (допълнително копие)

Софтуерът поддържа работа в локална мрежа. В случаите, когато клиентът желае да ползва повече от една работна станция в една локална мрежа в рамките на един сервизен център допълнителните копия на продукта се заплащат с отстъпка.

 

Отстъпка при ползване на по-голям брой работни места

За клиенти, които имат необходимост от използването на софтуерния продукт за повече от 4 работни места ще направим предложение, което да бъде достъпно и практично. За целта е необходимо да ни напишете запитване за пакетна цена по имейла или от контактната форма в меню контакти. Може да се свържете с нас и по телефона, за да обсъдим предложението. Контакти с нас.

 

Извършване на промени по поръчка на клиента

Автосервизният софтуер GVCarService е готов софтуерен продукт и се предлага като продукт за масово потребление. Всички промени в него се предоставят на всички клиенти, които го ползват в рамките на заплатения срок. Новите версии на продукта (в случай, че има такива) се инсталират при подновяване на срока за ползване.

Всеки клиент срещу допълнително заплащане може да поръча извършване на доработки с цел вграждане на допълнителна функционалност или нови отделни модули. По преценка на ФОРНЕКСТ ЕООД желаните корекции на софтуерния продукт може да бъдат отказани. Нанесените промени в последствие стават достъпни за всички потребители на софтуерния продукт.

ФОРНЕКСТ ЕООД приема предложения за подобряване работата на продукта и по своя преценка може да вгради допълнителните функции в следващи версии.

 

Цената за извършване на допълнителни разработки може да видите в ценоразписа на услугите.

Предоставени часове за поддръжка

В цената на продуктите не се включват часове за поддръжка. Часове за поддръжка може да бъдат предоставени при индивидуална оферта, като същите се посочват в офертата и/или във фактурата за закупуване на съответния продукт.

При какви условия се предоставят часовете и как се отчита тяхното използване?

Инсталиране и настройка за работа

Препоръчва се инсталирането на програмния продукт да се извърши от упълномощен специалист. Инсталирането може да се извърши чрез осигуряване на отдалечен достъп до съответната работна станция. В този случай услугата е безплатна. За клиенти, които се намират извън територията на гр. София основно се практикува инсталиране чрез осигуряване на отдалечен достъп. Инсталирането може да се извърши и от клиента, чрез изтегляне на инсталационния пакет на компютъра си и стартиране на инсталационната програма. За инсталиране на място при клиента цената на услугата за посещение на място (за територията на гр. София) с цел инсталиране и настройка е 60 лв. При поръчка на стойност над 200 лв. услугата е безплатна (за територията на гр. София)

Може да изтеглите инсталационния файл и да си инсталирате автосервизната програмата от секция „Изтегляне“

Работа в мрежа

Програмният продукт позволява работа в ЛОКАЛНА мрежа. Необходимо е наличието на файлов сървър, на който да се позиционира за работа и съхранение базата с данни, а на работните станции се инсталира и конфигурира самият продукт за работа в мрежа. За файлов сървър може да се приеме и една от работните станции. Инсталирането и конфигурирането на програмата за работа в мрежа е препоръчително да се извърши на място при клиента. За гарантирането на безпроблемния достъп до данните от страна на работните станции се предписват препоръки от специалист, които е препоръчително да бъдат спазени и изпълнени. Достъпване на данните през интернет (извън локална мрежа) не гарантира нормално функциониране на системата.

Компютър + софтуер

"ФОРНЕКСТ" ЕООД предлага възможността да закупите марков компютър втора употреба с лицензиран Windows 10 плюс програмата GVCarService-2. В този случай клиентът получава цялата конфигурация инсталирана, настроена и готова за работа като инсталирането и конфигурирането на цялата система не се заплаща.

Поръчка на допълнителни разработки

Софтуерният продукт е изцяло разработен от фирмата "ФОРНЕКСТ" ЕООД и нанасянето на промени в него могат да бъдат извършени. Тази услуга е отворена и развитието на програмата се базира до голяма степен именно на такива разработки. Поръчката на допълнителни разработки е услуга, която се заплаща допълнително от клиента, който желае дадена специфика да се внедри като допълнителна възможност. Стойността на услугата се формира по цени за разработване на софтуер и стандартно тя се изчислява на база необходимото време за изработване за човекочас (програмиране от един програмист за един час от 60 мин.). Цената за извършване на допълнителни разработки може да видите в ценоразписа на услугите. В повечето случаи фирмата предлага гъвкави възможности за развитие на софтуера и цената се договаря в зависимост от изискванията и условията за поддръжка.

Условия за поддръжка

Абонаментната поддръжка не е задължителна. Клиентът сам преценява дали е необходимо и по-изгодно да ползва абонаментна услуга. В случаите, когато няма договорени условия за абонамент цените на отделните услуги се определят по стандартните такива.

Още за условията и начина на осъществяване на поддръжка вижте в меню „Поддръжка“

Предоставяне на нова версия

Предоставянето на нови версии са включени в цената на софтуерния продукт. Заплаща се само услугата по инсталирането и, когато това се извършва по желание на клиента. Принципно при подновяване срока на ползване клиентът получава последна версия на продукта в рамките на цената за подновяване на ползването.

Подновяване на срока за ползване

След изтичане на срока за ползване програмния продукт извежда съобщение, че е необходимо да се направи подновяване. Гратисният период за подновяване е минимум 20 календарни дни независимо, че в съобщението пише, че това трябва да се извърши в рамките на 5 дена. Подновяването на срока се извършва през самия софтуерен продукт, ако има такава възможност. В случай, че версията не разполага с модул за автоматично подновяване то се извършва от наш специалист, чрез осигуряване на отдалечен достъп до вашия компютър. При подновяване на срока се обновява и версията на програмата ако има такава налична.

Услугата по подновяването се извършва без заплащане (включена е в цената за подновяване за ползването) само, когато това събитие е настъпило. В периода, когато не е необходимо подновяване и сте в период на активна платена услуга, но се налага осъществяване на системна помощ (в случаи на преместване на лиценза и други подобни) всички услуги се заплащат по съответния ценоразпис за осъществяване на системната помощ независимо от това дали в този момент клиентът желае успоредно с това да бъде удължен и срокът (цената за подновяването е отделна от цената за осъществяване на системна помощ).

Сервизна програма предназначена за автосервизи - презентация

Сервизна програма - начален екран Регистрация на автомобил в сервизната програма Списък на ремонтите в автосервизния софтуер Регистриране на нов ремонт Печат на ремонтна карта при приемане на автомобил за ремонт Сервизна програма - въвеждане на работни позиции Въвеждане на вложени части в ремонта Вписване на препоръки към клиента Вътрешни бележки, коит се ползват само от сервиза Отразяване и описване на разходите за осъществения ремонт Сервизна програма - прикачане на графични изображения към ремонт Графични приложения към ремонт Редактиране и смяна на статус на ремонт в сервизната програма Подробна разпечатка за ремонта при предаване на автомобила с иформация за плащане Списък на всички ремонти с възможност за филтриране по статус на ремонт

Изтегляне на инсталационен файл за инсталиране на GVCarService-2 (GVCarService)

Инсталационен файл: GVCSRV-2-20230504-BG-install.exe

Големина на файла: 8.40 MB

От дата: 04.05.2023 г.

Тази версия на програмата е без въведени данни. Дава възможност да въведете реални данни от вашия сервиз.

Версията на продукта е напълно функционална и може да се запознаете с всички негови възможност. В случай, че решите да закупите софтуера е възможно да има налична по-нова версия, която ще ви бъде инсталирана при регистрирането му.

Инсталационният пакет ще инсталира новата версия на продукта чието име може да срещнете като GVCarService-2. При новата версия на програмата за автосервиз след като стартирате продукта е необходимо задължително да въведете потребител и парола за достъп. При първоначалното инсталиране данните за достъп са следните:

Потребител: Supervisor

Парола: 123

Използвайте посочения потребител и парола, за да заредите данните и да осъществите достъп до пълната функционалност на софтуера за автосервиз GVcarService.

Важно!

Използването на нашите продукти не може и няма да доведе до изпращане на ваши данни към държавни институции и въобще към никого, по никакъв повод. Интересът към нашите продукти и това, че имате желание да използвате софтуер, който ви харесва и може да ви бъде полезен, няма да доведе до информиране на когото и да било. Това, че използвате наш софтуер не ни задължава да информираме контролните органи. Също така не се изпращат никакви данни, съхранени в софтуерните продукти.

При влизане в сила на новите правила в Наредба Н-18 (след 31.01.2020 г.) се ограничава само използването на софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО) при това само за фирми, които използват касови плащания. Това означава, че след изтичане на крайния срок (31.01.2020 г.) всеки може да използва какъвто софтуер му харесва, но това не трябва да се извършва в рамките на търговския обект и най-вече на място, където се приемат плащания в брой. Извън търговския обект в бек-офис режим, може да използвате всякакви софтуерни продукти за управление на дейността ви без ограничение.

Декларирането и изпращането на данни към НАП за използване на СУПТО ще се извършва само от Вас през електронен портал на НАП за деклариране, при това то ще се извършва чрез електронен подпис. Това може да направите по собствено желание, ако в даден момент решите да използвате СУПТО.

Инструкции за инсталиране:

Стандартно инсталирането на софтуера за автосервиз GVCarService се предлага да бъде в „C:\GV-SNS\GVCarService-2“. Препоръчваме в случай, че имате втори дял на диска или втори диск да промените местоположението така, че тя да се инсталира например в „D:\GV-SNS\GVCarService-2“ или в „Е:\GV-SNS\GVCarService-2“.

В случай, че инсталатора не успее да създаде бързи връзки на вашия работен плот, за да стартирате програмата отворете директорията, в която сте задали да се инсталира (по подразбиране това е „C:\GV-SNS\GVCarService-2“) и от там стартирайте с двоен клик върху GVCarService2.exe (или само GVCarService2). За улеснение може да си направете пряк път на работния плот.

След като инсталирате програмния продукт, е добре и да направите следните настройки на вашата операционна система: В "Control Panel", в "Regional and Language Options" трябва да зададете Bulgarian освен в [Regional Options] страницата и в [Advanced]. Тези настройки важат за операционна система Windows XP. Ако това не е направено, в програмата няма да се чете кирилицата! В "Control Panel" трябва да зададете за десетичен разделител точка, а не запетая! => Decimal symbol в [Numbers] и [Currency] Настройте формата на датата (Short date format) така: "dd.MM.yyyy" или “dd.M.yyyy” Ако преди това е била "dd.m.yyyy г." задължително изтрийте всичко след последния "y", включително и интервала след него! В случай, че разделителят е „-” сменете го с точка!

Може да ползвате указанията за работа с програмата за автосервиз GvCarService-2, които ще ви предоставят подробна информация за начин на работа.


Понякога антивирусната програма (в повечето случаи AVAST) не може да разпознае софтуера, като позната програма и го маркира като такъв (поставя го в клетката). Следствие на това се премахва изпълнимия файл и стартирането на програмата става невъзможно.

В този случай, е необходимо да сложете като изключение директорията, в която е инсталиран софтуера за автосервиз (по подразбиране това е: C:\GV-SNS\). Ако вече програмата gvcarservice.exe е поставена в клетката трябва да я извадите от там, като задължително изберете „Премахване от клетката и поставяне като изключение“

Антивирусните програми предприемат превантивни мерки срещу всички непознати за тях софтуерни продукти. Програмата за автосервиз gvcarservice също е непозната за тях и понякога се презастраховат. GVCarService по никакъв начин няма да навреди на вашия компютър. Софтуерът, който сме разработили се използва от голям брой потребители, в частност от автосервизи, и тя им предоставя много възможности и улеснява тяхната работа.

Как се инсталира софтуерът за автосервиз GVCarService-2?

Изтеглете инсталационния файл, след което го стартирайте. Възможно е, след като стартирате инсталацията, вашата операционна система Windows 10 да изведе защитен екран със следното съобщение „Windows protected your PC“. Необходимо е да кликнете с мишката върху надписа „More info“

Windows protected your PC

След това използвайте бутона „Run anyway“, за да стартирате инсталатора на програма за автосервиз GVCarService.

След това използвайте бутона Run anyway, за да стартирате инсталатора на програма за автосервиз GVCarService.

Следвайте стъпките за инсталиране на продукта.

Следвайте стъпките за инсталиране на продукта.

След като софтуерът за автосервиз GVCarService бъде инсталиран в случай, че инсталаторът не успее да създаде икона на вашия работен плот може е необходимо да направите това ръчно. За целта чрез файловия мениджър на Windows отворете папката където сте посочили за инсталирането на продукта. Тя обикновено е: C:\GV-SNS\GVCarService-2

От там може ръчно да направите кратък път на GVCarService2 изпълнимия файлът към вашия работен плот или просто да стартирате програмата.

направите кратък път на GVCarService2 изпълнимия файлът към вашия работен плот или просто да стартирате програмата

При необходимост от помощ не се притеснявате да се свържете с нас чрез контактната форма или посочените данни за контакт от страницата ни с контакти.

В случая Windows 10 се опитва да се презастрахова , като причината за това е, че инсталационният файл просто не му е известен.

Инсталационният файл, който ние ви предоставяме, за да може да си инсталирате сами софтуерния продукт за управление на автосервизна дейност не е опасен и няма да навреди на вашия компютър по никакъв начин. Инсталирането е свързано само с разархивиране на пакет от файлове, които са необходими за работата на софтуера за автосервиз GVCarService.

Видео презентация на софтуера за автосервиз GVCarService

В този видеоклип може да видите какво представлява програмата за автосервиз GVCarServie. В него е показано как се регистрира автомобил, как се отваря ремонтна карта, когато автомобилът постъпи за ремонт, как се описват вложените работни позиции, вложените части, препоръки, направените разходи от сервиз за осъществяване на ремонта, печат на карта за приемане и подробна разпечатка за извършените ремонти, която се предоставя на клиента. Също са показани основни възможности за търсене на автомобил, клиент, както и справките, които извеждат обобщена информация за вашата сервизна дейност.

GVCarService-2


GVCarService (по-старата версия)

Важно! Съвместимост с Наредба Н-18:

Софтуерният продукт е създаден с водещата идея да бъде удобен за използване от нашите клиенти. В него са включени функционалности, които естествено покриват спецификата на бизнеса, за който са предназначени. Тази версия на продукта не е съобразена с инквизиращите и архаични изисквания на Наредба Н-18. Поради тази причина, в случай че промените в Наредба Н-18 влязат в сила, може да използвате продукта в пълната версия и с всички вградени удобства в бек-офис режим, което не е нарушение. Това означава, че внимателно трябва да подберете работното място и добре да организирате процесите по обработване на информацията. С удоволствие може да ви съдействаме със съвети, които да ви помогнат да управлявате бизнеса си с нашите продукти, въпреки различните представи на властта, която не се съобразява с бизнеса особено със съвестно плащащия данъците си.

Използването на СУПТО (система за управление на продажби в търговски обект) няма да улесни вашата работа, а напротив, ще я усложни повече и ще ви въвлече в досадни административни тежести и огромен набор от отговорности, чиито неспазвания са подплатени със солидни и непосилни глоби.

Въпреки това ФОРНЕКСТ ЕООД полага усилия за създаване и регистриране на СУПТО, за определена част от функционалностите, свързани с регистриране на продажбите, като отделен модул. Модулът на практика се приравнява на POS (Point Of Sales) система. Това е моделът, определен в Наредба Н-18 и няма начин той да бъде по-различен от описаното „задание“ в Приложение 29 от наредбата.